סכום הלוואה

 • 15,000
 • 16,000
 • 17,000
 • 18,000
 • 19,000
 • 20,000
 • 21,000
 • 22,000
 • 23,000
 • 24,000
 • 25,000
 • 26,000
 • 27,000
 • 28,000
 • 29,000
 • 30,000
 • 31,000
 • 32,000
 • 33,000
 • 34,000
 • 35,000
 • 36,000
 • 37,000
 • 38,000
 • 39,000
 • 40,000
 • 41,000
 • 42,000
 • 43,000
 • 44,000
 • 45,000
 • 46,000
 • 47,000
 • 48,000
 • 49,000
 • 50,000
 • 51,000
 • 52,000
 • 53,000
 • 54,000
 • 55,000
 • 56,000
 • 57,000
 • 58,000
 • 59,000
 • 60,000
 • 61,000
 • 62,000
 • 63,000
 • 64,000
 • 65,000
 • 66,000
 • 67,000
 • 68,000
 • 69,000
 • 70,000
15,00070,000

תשלומים

 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
1860
(עלות משוערת כולל ריבית)

החזר חודשי

הנתונים המוצגים לעיל הינם לצורך הדגמה בלבד ואינם מחייבים את מימון ישיר. לקבלת הלוואה מותאמת אישית ומאושרת יש להשלים את הליך ההלוואה באתר.