הערות משפטיות:
אישור ההלוואה ותנאי העמדתה הינם בהתאם לתנאי ולמדיניות החברה ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הגורם המממן: מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ, מספר רישיון 54414. הגורם המממן בהלוואות נדל"ן (משכנתאות): מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות בע"מ, מספר רישיון 63673.

הודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי:
בפנייה לבחינת זכאות לקבלת הלוואה מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ תפנה ללשכת האשראי על מנת לקבל את נתוני האשראי המצויים אודותייך במאגר בנק ישראל. للعربية انقر هنا.

הלוואות במסלול גרייס:
מסלול הלוואת גרייס בכפוף לתנאי הזכאות לרבות תשלום עמלת פתיחת תיק בכרטיס אשראי בלבד, אשר יחויב מיידית. המסלול בהלוואה לרכישת רכב בלבד. הריבית בגין תקופת הגרייס נצברת ומשולמת על פני יתרת תקופת ההלוואה.

סיוע במציאת רכב:
מימון ישיר אינה אחראית לטיב או לתקינות הרכב שיירכש על ידי הלקוח.

אישור עקרוני:
אישור ההלוואה הינו אישור עקרוני, המוגבל בזמן, ובכפוף לאישור סופי של החברה.

הלוואות כנגד שעבוד רכב קיים:
ההלוואה תינתן כנגד שעבוד הרכב הקיים לטובת מימון ישיר. עבור רכבים משנת 2016 ומעלה.