200,000 15,000
חודשים
60 18
???

מחשבון ההלוואה מהווה כלי עזר בלבד לצורך מתן אינדיקציה כללית אודות תנאי הלוואה כלשהי. תנאי ההלוואה הספציפיים והמחייבים יקבעו על ידי מימון ישיר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מדיניותה ונהליה. נתונים אלו משקפים את ההחזרים נכון למועד זה, במידה ויחולו שינויים במדד המחירים לצרכן ו/ או בריבית הפריים ייתכנו שינויים בהחזר החודשי וזאת בהתאם להוראות הסכם ההלוואה.

 

למה להיעזר במחשבון הלוואה?

מחשבון הלוואה מאפשר לכם להגיע עם ידע מוקדם למעמד בקשת ההלוואה, וידע הוא כח. המחשבון יכול לתת לכם מושג משוער לגבי מסלול ההלוואה הכדאי ביותר בשבילכם ולגבי החלק היחסי שההחזר צפוי לתפוס מהמשכורת החודשית שלכם. המחשבון יכול להיות שימושי במיוחד למי מכם שמעוניינים לתכנן את שילוב ההלוואה עם התחייבויות פיננסיות אחרות. בין אם אתם מתכוונים לקחת הלוואה בודדת או שמדובר בהלוואה נוספת על התחייבויות קודמות – תוכלו רק להרוויח משימוש במחשבוני ההלוואה. כדאי להשתמש בכלים שעומדים לרשותכם, במיוחד כשמדובר בכלים שאפשר להשתמש בהם בחינם.

איזה מידע צריך למלא במחשבון הלוואה?

מחשבון ההלוואה יבקש מכם למלא שני נתונים פשוטים - סכום ההלוואה שאתם מעוניינים לקחת ומספר התשלומים בהם תרצו להחזיר אותה (שהוא מספר החודשים עליהם יתפרס החזר ההלוואה). תוך מספר שניות, המחשבון יציג לכם את סכום ההחזר החודשי הצפוי בהתאם לנתונים שמילאתם.

האם יש יותר מסוג אחד של מחשבון הלוואה?

בהחלט. כיום אפשר להיעזר במגוון סוגים של מחשבוני הלוואה ייעודיים באתרי אינטרנט ממוקדי תחום, לדוגמה: מחשבון הלוואה למשכנתא, מחשבון הלוואה לרכב, מחשבון הלוואה לשיפוץ ועוד.  כשאתם ניגשים למחשבון הלוואה חשוב לדעת כי המידע שניתן בו הוא משוער בלבד, ולא מהווה התחייבות מצד חברת המימון, אלא אך ורק כלי טכנולוגי שנועד לעזור לכם בתהליך קבלת ההחלטה. לכן חשוב לבחון גם את הכיתוב הנלווה לכל מחשבון, שמסביר את האופן שבו מתבצע חישוב החזר ההלוואה. פרטים אלה יופיעו כמובן גם במסמכי ההלוואה הסופית עליהם חותמים בזמן לקיחת ההלוואה.