בעבר ניתן היה לקבל הלוואה רק ממוסד בנקאי שדרש ערבים בתמורה להלוואה. כיום פועלות חברות אמינות המספקות מגוון פתרונות מימון חוץ בנקאי למטרות הלוואה שונות לרבות הלוואות לכל מטרה, הלוואות לרכב ועוד.

עד לפני מספר שנים, הבנקים חייבו כל לווה להחתים ערבים על ההלוואה שנטל, ובכך הכבידו על הלווה והאריכו את משך הטיפול בכל הלוואה חדשה. כיום יש אפשרויות מגוונות ואמינות לנטילת הלוואות חוץ בנקאיות לכל מטרה, לרכישת רכב, טיול, אירוע או לימודים.

לקיחת הלוואה חוץ בנקאית ללא ערבים, אינה מכבידה על האובליגו (מסגרת האשראי הבנקאי) ומאפשרת ללקוח לקבל סכום כסף שבו הוא משתמש לכיסוי מינוס, לרכישת ציוד או למימוש חלום שלא יכול לממש אלמלא ההלוואה.

בין נוטלי ההלוואות מחברות מימון חוץ בנקאיות ישנם שכירים, עצמאיים, סטודנטים, משפחות, זוגות צעירים, בעלי משרות בכירות ועוד.
בשונה מהלוואות בנקאיות שחייבו את הלווה בהחתמת ערבים, חברות המימון החוץ בנקאיות המאשרות את ההלוואות – אינן מחייבות בהחתמת ערבים, דבר המקצר משמעותית את תהליך אישור ההלוואה.

יתרונות הלוואה ללא ערבים

היתרון המרכזי הוא שהלוואה חוץ בנקאית המוענקת ללווה ללא ערבים, כרוכה בזמן טיפול קצר באופן יחסי ואינה מערבת גורמים נוספים פרט ללווה עצמו. בנוסף, ההלוואה אינה משפיעה על מסגרת האשראי.
איתור ערבים שיחתמו על הלוואה אינו דבר של מה בכך, מכיוון שהערב מתחייב לשאת בנטל ההלוואה במידה שהלווה לא ישלם אותה כפי שהתחייב. חברים, קולגות ואפילו בני משפחה אינם מעוניינים להתחייב לשלם במידת הצורך התחייבויות של אדם אחר.

 

חברות מימון חוץ בנקאי המעניקות הלוואות לכל מטרה ללא ערבים מבצעות בדיקת על הלווה בכדי לוודא כי הוא מתאים לאישור הלוואה כזו. אחד הפרמטרים שנבדקים היא יכולת ההחזר של הלקוח ו/או נכסים שיש ברשותו. כל הפרמטרים הנבדקים משוכללים לתוך מודל המאפשר לחברה להעניק ללקוח את ההלוואה המתאימה עבורו על בסיס הנתונים שהעביר.

האם הלוואה ללא ערבים ניתנת בסכום קבוע?

לקוח המקבל אישור מחברת מימון ו/או בנקים להלוואה כזו, יכול לקבל סכום משתנה (עד תקרה מוגדרת), למימוש רצונותיו ומטרותיו בסכום גמיש. הלוואה לחופשה, הלוואה לסילוק חובות, הלוואה לרכב, שיפוץ דירה, הלוואה לחתונה, סגירת מינוס בבנק, השקעה בעסק או הלוואה לכל מטרה. מאלפי שקלים בודדים ועד עשרות אלפי שקלים.
ניתן לקבל הלוואה ללא ערבים ובטחונות בתנאים אטרקטיביים ובמגוון מסלולי הלוואה.

 

 לחץ לקבלת הלוואה לכל מטרה עד 80,000 ש"ח 

עוד רגע אתך...

בדיקת נתונים. אנא המתן מספר שניות