מילון ההלוואות השלם

אנחנו נתקלים בהצעות להלוואה בכל מקום – בהודעות טקסט, פרסומות ברשת, באפליקציות, בשלטי חוצות – כמעט אין יום שעובר בלי שניתקל בהצעות להלוואות. הלוואות בהחלט יכולות להוות פתרון כלכלי, אך הן לא פתרון קסם, אלא רק חלק מתכנית פעולה כלכלית. מה זה אומר? שהלוואה היא כלי כלכלי שיכול לעזור כאשר מתכננים אותו נכון ומבינים את משמעותו והשלכותיו.

כדי לעזור לכם להתכונן נכון לפני לקיחת הלוואה, אספנו עבורכם את רשימת המושגים שחשוב מאוד להכיר לפני שלוקחים הלוואה:

מושגי יסוד בהלוואות:

הלוואה – סכום כסף שניתן מגוף או אדם לזמן מוגבל שיש להשיבו, לרוב בתוספת ריבית. הלוואה היא אחד מהשירותים הניתנים בבנק וגם על ידי מוסדות פיננסיים כמו גופי מימון שאינם בנקאיים, חברות ליסינג וחברות אשראי. הלוואה מורכבת משני אלמנטים: קרן וריבית. יש הלוואות מסוגים שונים, חלקן ניתנות לפירעון בתשלום אחד בתום תקופה, או בתשלומים בתקופת פירעון. הריבית המשולמת על הלוואות משתנה, ולעיתים כדי לקבל הלוואה יש צורך בערב להלוואה, או בשעבוד של נכס.
קרן – הסכום המקורי של ההלוואה ללא חישוב הריבית.
ריבית – ריבית הלוואה היא הסכום אותו משלם הלווה למלווה בתוספת לקרן, כדי לפצות את הלווה על עלות השימוש בכסף ומגלם את אחוז הסיכון של המלווה עם מתן ההלוואה. לשאלה כמה ריבית משלמים על הלוואה אין תשובה אחת וזה תלוי במספר משתנים, כמו: הריבית במשק שנקבעת על ידי בנק ישראל, תקופת ההלוואה, דירוג האשראי של הלווה, הביטחונות שמעמיד הלווה לטובת ההלוואה. כלומר – ככל שהסיכון נמוך יותר כך הריבית נמוכה יותר.

קיימים מספר סוגי הלוואות:
 • הלוואה בנקאית – הלוואה שניתנת על ידי הבנק
 • הלוואה חוץ בנקאית – ניתנת על ידי גופים פיננסיים שאינם בנק ומהווה מקור אשראי נוסף.
 • הלוואת גרייס – הלוואה שמאפשרת תקופת דחייה בתשלומי החזר ההלוואה, בהלוואת גרייס רגילה משולמות הקרן והריבית יחד.
 • הלוואת בלון – סוג של הלוואת גרייס, כלומר דחייה חלקית או מלאה בתשלומי ההחזר, עם תחילת התשלומים משולמת הקרן ואילו הריבית וההצמדה משולמות בסוף ומחושבות מתחילת התקופה.
 • הלוואת גישור – סוג של הלוואת בלון לטווח קצר.
 • הלוואת שפיצר – הלוואה המחושבת לפי לוח שפיצר לחישוב החזר הלוואה, מרבית הלוואות מבוססות שיטה זו בה ההחזר החודשי הוא סכום קבוע או כמעט קבוע, הכולל את סכום ההלוואה המקורי (הקרן) והריבית עליה

סוגי ריביות על הלוואה:
 • ריבית בנק ישראל – ריבית הנקבעת ומפורסמת על ידי בנק ישראל אחת לחודש ומשמשת בסיס לעסקאות ולחישוב הריביות על פעולות פיננסיות שונות.
 • ריבית על הלוואה – המחיר שהלווה משלם על ההלוואה בנוסף לקרן.
 • ריבית אפקטיבית / ריבית מתואמת – הריבית שבפועל משלם הלווה, שלעיתים מורכבת לא רק מקרן וריבית אלא גם מריבית על הריבית, תלוי בתנאי ההלוואה. ריבית זו עשויה להיות גבוהה יותר מהריבית שמצוינת בתנאי ההלוואה.
 • ריבית פיגורים – ריבית נוספת המשולמת בגין פיגור בתשלום החזר הלוואה, המחושבת ממועד התשלום המקורי ועד מועד התשלום בפועל.
 • ריבית פריים – ריבית בסיס המחושבת לפי הריבית שקובע בנק ישראל בתוספת מרווח של 1.5%.
 • ריבית קבועה – ריבית קבועה מראש, שאינה משתנה לכל אורך תקופת החיסכון או ההלוואה, בשונה מריבית משתנה לאורך התקופה.

מושגי יסוד נוספים:
 • דירוג אשראי אישי – סוג של ציון הניתן ללווה על ידי הגוף המלווה ומשקף מספר קריטריונים כלכליים, כמו: היקף נכסים, מצב חשבון בנק, היסטוריית תשלומים, מידת היציבות הכלכלית ומהווה הערכה למידת הסיכון שיש בהלוואה. ככל שמבקש ההלוואה ייתפס כיציב יותר, כך גם הריבית קטנה.
 • לוח סילוקין – טבלה הניתנת עם לקיחת ההלוואה ומפרטת את החזרי התשלום הצפויים של הלוואה, כולל מועדי התשלום, הסכומים לתשלום מיום לקיחת הלוואה ועד להחזרה המלא לפי תנאי ההלוואה.
 • פירעון מוקדם – החזר מוקדם של הלוואה, לרוב יחייב עמלת היוון או פירעון.
 • עמלת היוון / עמלת פירעון מוקדם – עמלה או קנס המשולמים במקרה של פירעון ההלוואה לפני הזמן שסוכם בתנאי ההלוואה, שחושבו בהתאם לטווח הזמן של ההלוואה.
 • ערב – אדם החותם ערבות עבור הלווה ובעצם ערב ליכולתו של הלווה להחזיר את ההלוואה ומתחייב לשלם אותה בעצמו במידה והלווה לא יעמוד בתשלום ההחזר.
 • שעבוד – רישום של נכס לטובת המלווה כבטוחה לתשלום החזרי ההלוואה, במצב בו לא עומדים בתנאי התשלום עובר הנכס לידי הלווה, למשל במקרים של הלוואות לרכב, משמש הרכב כנכס משועבד עד לסיום התשלומים על ההלוואה.

לסיכום:

כדי שהלוואה תהיה יעילה ותסייע לשיפור המצב הכלכלי כדאי לכם להכיר את סוגי ההלוואות השונים ולבחור את ההלוואה המתאימה ביותר עבורכם. חשוב שתבינו את המצב הפיננסי שלכם, תבדקו היטב את תנאי ההלוואה, ותתכננו נכונה את כושר ההחזר שלכם, עכשיו ובעתיד. אל תשכחו שלמרות שהלוואה יכולה להיות הצעה מפתה בתקופה כלכלית קשה, היא גם יכולה להיות "את חפירה" שמגדילה את בור החובות ובכך להחטיא לגמרי את המטרה. 


אין בפרסום הכתבה משום המלצה, חוות דעת, הבעת דעה או מתן עצה מצד מימון ישיר, ואין לראות באמור תחליף לייעוץ מקצועי ו/או ייעוץ משפטי. כל החלטה בדבר השימוש בתכנים ובמידע תיעשה על אחריותך בלבד ומומלץ ללוותה בייעוץ מקצועי פרטני.